వడపోత 2
వడపోత 1
వడపోత 3

స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ-బ్యాగ్ ఫిల్టర్ హౌసింగ్

  • స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ-బ్యాగ్ ఫిల్టర్ హౌసింగ్

    స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ-బ్యాగ్ ఫిల్టర్ హౌసింగ్

    మా స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ బ్యాగ్ ఫిల్టర్ వెసెల్ 2 బ్యాగ్‌ల నుండి 24 బ్యాగ్‌ల వరకు ప్రత్యేకమైన స్ప్రింగ్ ఎయిడెడ్ కవర్ క్లోజర్ డిజైన్‌తో 1,000 m3/hr వరకు పెద్ద లిక్విడ్ ఫ్లో రేట్ అవసరాన్ని తీర్చడానికి, ASME VIIIలో అన్ని బ్యాగ్ ఫిల్టర్‌ల డిజైన్ VIII DIV I ప్రమాణాన్ని చూడండి.