filtration2
filtration1
filtration3

స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ-బ్యాగ్ ఫిల్టర్ హౌసింగ్

  • Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

    స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ-బ్యాగ్ ఫిల్టర్ హౌసింగ్

    1,000 m3/hr వరకు పెద్ద ద్రవ ప్రవాహం రేటు అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకమైన వసంత సహాయక కవర్ మూసివేత డిజైన్‌తో 2 బ్యాగ్‌ల నుండి 24 బ్యాగ్‌ల వరకు నిర్మాణంతో మా స్ప్రింగ్ అసిస్ట్ మల్టీ బ్యాగ్ ఫిల్టర్ పాత్ర, ASME VIII లో అన్ని బ్యాగ్ ఫిల్టర్‌ల డిజైన్ VIII DIV I ప్రమాణం చూడండి.