వడపోత 2
వడపోత 1
వడపోత 3

హెవీ డ్యూటీ మల్టీ-కార్ట్రిడ్జ్ వెసెల్